Commercial Services Technical Officer (Food and Port Health)

Location
Glamorgan
Salary
£23,866 - £28,221
Posted
05 Dec 2018
Closes
18 Dec 2018
Ref
D-SRS-CS041, D-SRS-CS039, D-SRS-CS030
Contract Type
Contract
Hours
Full Time

Commercial Services Technical Officer (Food and Port Health)

Post Reference: D-SRS-CS041, D-SRS-CS039, D-SRS-CS030

Grade G, SCP 26 - 31  £23,866 - £28,221 p.a.

Where applicable the Council operates a pool car scheme for business travel. Where it is not suitable or possible to use a pool car, local car mileage or travel expenses may apply, as determined by the Council.         

Service: Shared Regulatory Services        

Location: Cardiff, Bridgend and Vale of Glamorgan           

Permanent/Temporary : Permanent      

Closing Date: 18.12.18 17:00

Further Information

Days / Hours of Work

37 hours

Brief Description of Post

To have primary responsibility for the enforcement of Environmental Health legislation within the remit of Commercial Services.

Duties will include –

Inspecting Food Premises.

Investigating Food and Hygiene Complaints.

Responding to Food Alerts and Incidents.

DBS Check Required (For further information, please visit DBS): None

Swyddog Gwasanaethau Masnachol (Iechyd Bwyd a Phorthladd)

 Cyfeirnod y swydd: D-SRS-CS041, D-SRS-CS039, D-SRS-CS030

Gradd G, PCG 26 - 31  £23,866 - £28,221 y.f.

Lle bo’n berthnasol mae'r Cyngor yn gweithredu cynllun cronfa geir ar gyfer teithio busnes. Lle nad yw'n addas neu bosibl defnyddio cronfa geir, gall milltiroedd car lleol neu gostau teithio fod yn berthnasol, fel y penderfynir gan y Cyngor.

Gwasanaeth: Gwasanaethau Rheoleiddio ar y Cyd

Lleoliad: Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Bro Morgannwg

Parhaol/Dros Dro: Parhaol

Dyddiad cau: 18.12.18 17:00

Gwybodaeth bellach

Diwrnodau / Oriau Gwaith

37 awr

Disgrifiad byr o’r swydd

Er mwyn cael y prif gyfrifoldeb am orfodi deddfwriaeth Iechyd yr Amgylchedd o fewn cylch gwaith y Gwasanaethau Masnachol

Bydd y dyletswyddau yn cynnwys –

Safleoedd Bwyd Arolygu

Ymchwilio a Hylendid Bwyd Cwynion

Ymateb i Rybuddion Bwyd a Digwyddiadau

Oes angen gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd? (Am ragor o wybodaeth ewch i DBS): Dim