Commercial Services Officer (Food and Port Health) x 3

Location
Wales
Salary
£32,233 - £37,107 p.a.
Posted
10 Oct 2018
Closes
23 Oct 2018
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Commercial Services Officer (Food and Port Health) x 3

 Post Reference: D-SRS-CS060 D-SRS-CS061 D-SRS-CS062

Grade I, SCP 36 - 41  £32,233 - £37,107 p.a.

Shared Regulatory Services

Location: Cardiff, Bridgend and Vale of Glamorgan

Permanent / Temporary: Permanent    

Closing Date: 23.10.18 17:00

Further Information

Days / Hours of Work

37 hours per week

 Brief Description of Post

To have primary responsibility for the enforcement of Environmental Health legislation within the remit of Commercial Services.

Duties will include -

  • Inspecting Food Premises.
  • Investigating Food and Hygiene Complaints.
  • Responding to Food Alerts and Incidents.

DBS Check Required (For further information, please visit DBS): None

For Further Information Contact: Christina Hill 07966 550947 

Swyddog Gwasanaethau Masnachol (Iechyd Bwyd a Phorthladd) x 3

Cyfeirnod y swydd: D-SRS-CS060  D-SRS-CS061  D-SRS-CS062

Gradd I, PCG 36 - 41 £32,233 - £37,107 y.f.

Gwasanaethau Rheoleiddio ar y Cyd

Lleoliad: Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Bro Morgannwg

Parhaol / Dros Dro: Parhaol

Dyddiad cau: 23.10.18 17:00  

Gwybodaeth bellach

Diwrnodau / Oriau Gwaith

37 awr

Disgrifiad byr o’r swydd

Er mwyn cael y prif gyfrifoldeb am orfodi deddfwriaeth Iechyd yr Amgylchedd o fewn cylch gwaith y Gwasanaethau Masnachol

Bydd y dyletswyddau yn cynnwys -

  • Safleoedd Bwyd Arolygu
  • Ymchwilio a Hylendid Bwyd Cwynion
  • Ymateb i Rybuddion Bwyd a Digwyddiadau

 Oes angen gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd? (Am ragor o wybodaeth ewch i DBS): Dim

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â : Christina Hill 07966 550947 

 

Similar jobs

Similar jobs