Environmental Health Officer – Commercial (South)

Location
Wales
Salary
£32,233 – £34,106 per annum
Posted
30 Aug 2018
Closes
30 Sep 2018
Function
EH Practitioner
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Environmental Health Officer – Commercial (South)

Powys County Council

Grade 11 (£32,233 – £34,106) per annum

Permanent

37 hours (South – Brecon and Radnorshire)

Based in Neuadd Brycheiniog, Brecon, Powys

A full time permanent vacancy exists for a suitably qualified and experienced EHO in a beautiful part of Powys, mid-Wales. You will be expected to carry out proactive and reactive food hygiene and health and safety inspections; investigate complaints concerning the safety and fitness of food; follow up cases of infectious and food borne disease; and investigates accidents.

You will be required to have a degree in Environmental Health and be EHORB registered – or equivalent.

For an informal discussion please contact Catherine Davies on 01597 827351.

Closing date: 30/09/2018

Swyddog Iechyd yr Amgylchedd – Masnachol (De)

Cyngor Sir Powys

Gradd 11 (£32,233 – £34,106) y flwyddyn

Parhaol

37 awr (De – Brycheiniog a Maesyfed)

Wedi lleoli yn Neuadd Brycheiniog, Aberhonddu, Powys

Mae swydd llawn amser ar gael ar gyfer Swyddog Iechyd yr Amgylchedd gyda chymwysterau a phrofiad priodol mewn rhan hardd o Bowys, canolbarth Cymru.  Bydd disgwyl i chi gynnal archwiliadau iechyd a diogelwch a hylendid bwyd mewn ffordd ragweithiol ac adweithiol ynghyd ag archwiliadau iechyd a diogelwch.  Hefyd bydd rhaid ymchwilio i gwynion ynghylch diogelwch ac addasrwydd bwyd; gweithredu mewn achosion o glefydau heintus a rhai mewn bwyd; ac ymchwilio i ddamweiniau.

Dylai ymgeiswyr feddu ar radd mewn Iechyd yr Amgylchedd a bod yn gofrestredig gyda Bwrdd Cofrestru Iechyd yr Amgylchedd, neu gyfwerth.

Am sgwrs anffurfiol cysylltwch â Catherine Davies ar 01597 827351.

Dyddiad cau: 30/09/2018