Commercial Services Officer (Food and Port Health)

Location
Wales
Salary
£31,601 - £36,379 p.a.
Posted
02 Aug 2017
Closes
17 Aug 2017
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Commercial Services Officer (Food and Port Health) / Swyddog Gwasanaethau Masnachol (Iechyd Bwyd a Phorthladd)

Post Reference/ Cyfeirnod y swydd: D-SRS-CS038

Grade I, SCP 36 - 41  £31,601 - £36,379 p.a.

Gradd I, PCG 36 - 41  £31,601 - £36,379 p.a.

Service/ Gwasanaeth:

Shared Regulatory Services

Gwasanaethau Rheoleiddio ar y cyd

Location/ Lleoliad:

Cardiff, Bridgend and Vale of Glamorgan

Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Bro Morgannwg

Permanent / Temporary

Parhaol / Dros Dro  

Temporary up to 2 years

Dros Dro hyd at 2 flynedd

Closing Date/ Dyddiad cau: 17.08.17  17:00

Further Information/ Gwybodaeth bellach

Days / Hours of Work

Diwrnodau / Oriau Gwaith

37 hours/ 37 awr

Brief Description of Post/ Disgrifiad byr o’r swydd

To have primary responsibility for the enforcement of Environmental Health legislation within the remit of Commercial Services.

Duties will include –

Inspecting Food Premises.

Investigating Food and Hygiene Complaints.

Responding to Food Alerts and Incidents.

Port Health Duties.

Er mwyn cael y prif gyfrifoldeb am orfodi deddfwriaeth Iechyd yr Amgylchedd o fewn cylch gwaith y Gwasanaethau Masnachol.

Bydd y dyletswyddau yn cynnwys –

Safleoedd Bwyd Arolygu

Ymchwilio a Hylendid Bwyd Cwynion

Ymateb i Rybuddion Bwyd a Digwyddiadau

Dyletswyddau Iechyd Porthladd

DBS Check Required

Oes angen gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd?

None/ Dim

For Further Information Contact

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Christina Hill 01446 709344

 

Similar jobs

Similar jobs